Status zamówienia
INFORMACJE
Obsługa Klienta
+48 77 406 31 81

CEWE a zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w CEWE obejmuje nieustanny proces doskonalenia, którego oczekiwany rezultat urzeczywistnia się w licznych projektach innowacyjnych i transformacyjnych. Uwzględniamy zintegrowany wpływ naszych wspólnych wysiłków w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

W trosce o zrównoważony rozwój

Jako lider europejskiego rynku produktów i usług fotograficznych chcemy przyczynić się do stworzenia przyszłości, w której człowiek i natura żyją w harmonii. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2045 roku.
Społeczność

- organizacja największego konkursu fotograficznego – CEWE Photo Award - wsparcie dla SOS Wiosek Dziecięcych na całym świecie - współpraca z NABU w Europie

Produkcja

- neutralność dla klimatu - rozwiązania w zakresie procesów chemicznych z 89% stopniem odzysku - certyfikowane zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania energią

Grupa CEWE

- ochrona danych i odpowiedzialna digitalizacja - zobowiązanie do redukcji emisji CO2 o 50% w latach 2015 a 2025 - badania i rozwój na rzecz innowacji cyfrowych

Pracownicy

- edukacja, szkolenia i coaching wewnętrzny - kompleksowa opieka zdrowotna - udział w sukcesie firmy poprzez Program Akcji Pracowniczych

Salony

- recykling CEWE Fotokiosków - ekspozycja w salonach CEWE FOTOJOKER - torby z recyklingu na zakupy oferowane Klientom

Dbamy o środowisko i wspieramy inicjatywy

Zaangażowanie potwierdzone certyfikatami

FSC® - Forest Stewardship Council®

Koncern CEWE jest w posiadaniu certyfikatu FSC® Multi-Site. Ten dokument potwierdza, że w całym procesie, począwszy od zakupu materiałów, przez produkcję, aż po dystrybucję, produkt końcowy, jak i materiały użyte do jego produkcji, zostały wytworzone zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Systemowa ochrona środowiska

Podstawą systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z DIN EN ISO 14001 jest porównanie z przepisami prawa oraz określoną przez nas polityką środowiskową, która dzieli się na następujące obszary: oszczędzanie energii, ochrona wody, oszczędzanie zasobów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

UN Global Compact

UN Global Compact to inicjatywa ONZ, która walczą z korupcją na całym świecie, niewolnictwu i pracy dzieci, a także walczy o tworzenie godnych warunków pracy. Więcej informacji na temat inicjatywy ONZ Global Compact można znaleźć pod adresem: https://www.globalcompact.de/.

Fotoprodukty CEWE z certyfikatem FSC®

Przykłady produktów wykonanych z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych ekologicznie.

CEWE FOTOKSIĄŻKA

Fotoobraz na płótnie

Karty do gry ze zdjęciem

Kalendarz ścienny z drewnianą listwą

Fotoplakat z listwą

Kredki Faber-Castell ze zdjęciem

Puzzle firmy Ravensburger

Kalendarze adwentowe

Fotokalendarze

Zdjęcia kwadratowe

Kula ze zdjęciem

Nasz cel - pełna neutralność klimatyczna

Zrównoważony rozwój jest mocno zakotwiczony w kilku obszarach działalności CEWE. Marka podejmuje wiele kroków, na wielu poziomach – od produkcji po logistykę, aby osiągnąć pełną neutralność dla klimatu.

Firma CEWE jest zaniepokojona zmianami klimatycznymi. Z tego też powodu, w 2015 roku marka wyznaczyła sobie dwa długoterminowe cele, które pragnie osiągnąć do 2025 roku:

  1. redukcja bezpośrednich i pośrednich emisji z działalności o 50%;
  2. zmniejszenie o 25% emisji pośrednich związanych z działalnością CEWE, ale nie spowodowanych bezpośrednio przez nią.

W ten sposób CEWE aktywnie uczestniczy w realizacji ambitnych celów paryskiego porozumienia klimatycznego (2015) dotyczących redukcji globalnej emisji o 55% do 2030 roku, a nawet o 100% do 2050 roku. Celem CEWE jest zostanie firmą neutralną dla klimatu do 2045 roku.

Odpowiedzialność za pracowników

Sukces CEWE opiera się w dużej mierze na zmotywowanych i dobrze wyszkolonych pracownikach. Od ponad dziesięciu lat firma prowadzi badania w swoich miejscach pracy, aby zmierzyć satysfakcję swoich pracowników. Działy HR koncernu CEWE obejmują szeroki zakres działań, które łącznie przyczyniają się do budowania reputacji CEWE jako dobrego pracodawcy. Należą do nich m.in. pogodzenie kariery zawodowej i życia prywatnego, wsparcie zabezpieczenia emerytalnego, system akcji pracowniczych oraz szeroka gama benefitów przyczyniająca się do lepszego zdrowia i wsparcia sportu wśród naszych pracowników.

W Polsce, we wrześniu 2021 roku firma CEWE Sp. z o.o. uzyskała prestiżowy certyfikat Great Place to Work® - światowy autorytet w dziedzinie kultury miejsca pracy. Pracownicy wzięli udział w szczegółowym procesie badania poziomu satysfakcji z pracy – Trust Index ™, co pozwoliło uzyskać całościowy i pełny obraz organizacji jako przyjaznego miejsca o wyjątkowej kulturze pracy.